Som una empresa de serveis esportius, educatius i de lleure.

Oferim als nostres clients un assessorament íntegre i especialitzat, que va des de l’estudi de les realitats i les necessitats futures de cada cas, a l’elaboració d’un projecte concret i la seva posterior execució.

El rigor i la professionalitat estan garantits en totes les nostres accions, és per això que apostem per un equip de treball format per bons professionals, capacitats i preparats per encarregar-se de totes les activitats, programes i projectes que se’ls proposa.

A V&V incentivem i facilitem la professionalització dels nostres treballadors, tota la formació que els puguem oferir reverteix directament en la qualitat dels serveis que realitzem. És per això que procurem  identificar les necessitats formatives dels nostres equips de treball per a oferir-los una formació complementària dissenyada des de la direcció i coordinació de la nostra empresa.

Per a dur a terme aquest objectiu hem creat un Pla de Formació propi que compta amb diverses accions com seminaris, jornades tècniques i cursos.

VELAVENTS

Velavents